В нашия център работят:

  • лекар – специалист физикална и рехабилитационна медицина
  • клиничен психолог
  • Монтесори терапевт
  • специален педагог
  • логопед
  • кинезитерапевти
  • рехабилитатор ерготерапевт
  • административен персонал

 За осигуряване на комплексна оценка на децата ни помагат лекари с различни специалности: педиатри, детски невролози, ортопеди, офталмолози от водещи клиники в страната, както и консултанти от Франция, Швейцария, Германия.

ЛЕКАРИ – КОНСУЛТАНТИ

на МЦ ” Деца с проблеми в развитието „ ЕООД 

Prof. Th. Billette de Villemeur – невропедиатър

M.D. Bruno Franiere -  хирург-ортопед

Д-р Алексиева – педиатър, сп. детски белодробни болести

Д-р Христова – детски невролог

Д-р Яръкова – неонатолог

Д-р Кехайов – ортопед

Д-р Гюров – ортопед

Д-р Димов – ортопед

Д-р Топов – офталмолог

Д-р Станчева – УН

Д-р Попова – диетолог