• Церебрална парализа
 • Синдром на Даун
 • Състояния след травми на главен и гръбначен мозък
 • Сколиоза
 • Аутизъм
 • Координационни смущения
 • Генетични заболявания
 • Сензорно интегративна дисфункция
 • Генерализирани разстройства на развитието
 • Специфични обучителни трудности
 • Хиперактивност с или без дефицит на вниманието
 • Емоционално-поведенчески проблеми
 • Разстройства в психологичното развитие,

        вие може да се обърнете към нас.