Медицински център „Деца с проблеми в развитието”  организира
група за интензивна терапия на деца
с церебрална парализа и изоставане в двигателното и интелектуално развитие.
След направени преглед от лекар и обследване от клиничен психолог се изработва рехабилитационна програма за месеца, съобразена с потребностите и възможностите  на детето, включваща индивидуални и групови занимания със специални педагози, логопеди, рехабилитатор – [...]

прочетете повече...