BRAIN GYM (ГИМНАСТИКА НА МОЗЪКА)

Brain Gym е американски израз и означава гимнастика на мозъка.
Това е метод, развит от д-р Пол Деннисон, за подобряване на способностите ни за учене. Тази гимнастика на мозъка се базира на знанията и опита на кинезиологията, психологията на ученето, изследването на мозъка и китайското учение за меридианите.
Brain Gym е една поредица от 26 двигателни упражнения, [...]

прочетете повече...

СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ

Какво представлява сензорната интеграция (СИ)
Това е способността да се възприема информация посредством сетивата (докосване, движение, вкус, обоняние, зрение и слух), да се свързва с вече наличната информация – памет и знания, съхранявани в мозъка и възпроизвеждането на осмислен отговор.
Общата теория за СИ и лечението на сензорните нарушения е създадена от д-р Джийн Айрис, базиранa на [...]

прочетете повече...

МОНТЕСОРИ ТЕРАПИЯ

Монтесори терапията се основава на принципите и практиката на класическата Монтесори педагогика. Децата, които имат проблеми в развитието, имат нужда от подкрепа и стимулиране, за да могат да развиват заложения у тях потенциал. Чрез Монтесори терапията детето:
- се учи да мисли и да открива новите неща само или с помощта на терапевта
- постгепенно изгражда самочувствие, [...]

прочетете повече...