Brain Gym е американски израз и означава гимнастика на мозъка.

Това е метод, развит от д-р Пол Деннисон, за подобряване на способностите ни за учене. Тази гимнастика на мозъка се базира на знанията и опита на кинезиологията, психологията на ученето, изследването на мозъка и китайското учение за меридианите.
Brain Gym е една поредица от 26 двигателни упражнения, с които се предизвиква активиране на определени области в кората на мозъка. По този начин се развиват нашите способности да се учим, да мислим и да се движим .  

Brain Gym упражнения помагат на всеки от нас да постигне максимално добри резултати в ежедневието.

Поради това тези упражнения са много подходящи за :

·    деца в ранна възраст, за да се стимулира развитието на мозъка им ,
·    деца в ученическа възраст, за да се облекчат в процеса на ученето, особен ефект има при деца с дислексия (дисграфия и дискалкулия)
·    деца с двигателни проблеми, за подобряване на координацията ,
·    юноши , за по-добро справяне с проблемите на развитието в тази възраст ,

Какво се постига с Brain Gym ?

По-добра съвместна работа на двете полукълба на мозъка
Премахване на енергийните блокади
Намиране на нови пътища на решение и положително развитие
Подобряване на постиженията в училище.
Подобряване на стойката на тялото