Медицински център “Деца с проблеми в развитието” е реализиран проект на фондация “Деца с проблеми в развитието”

Мисия

Подобряване качеството на живот на децата с проблеми в развитието и техните семейства

Ние вярваме, че всички деца имат право да бъдат уважавани не заради това кои са, а просто защото ги има.

Да помогнем за разкриването и достигането на максималния потенциал на всяко дете

Всяко дете е уникално, притежава нещо специално, което може да даде на семейството си, на приятелите, на обществото.

Цели

Постигане на самостоятелност и независимост на детето.
Това е възможно с помощта на

•    Ранна диагностика
•    Ранни терапевтични интервенции
•    Консултации и обучения на семейства