Медицински център „Деца с проблеми в развитието”  организира

група за интензивна терапия на деца

с церебрална парализа и изоставане в двигателното и интелектуално развитие.

След направени преглед от лекар и обследване от клиничен психолог се изработва рехабилитационна програма за месеца, съобразена с потребностите и възможностите  на детето, включваща индивидуални и групови занимания със специални педагози, логопеди, рехабилитатор – ерготерапевт, Монтесори терапевт, арт – терапевт, кинезитерапевти.

Продължителността на дневния престой зависи от поставените цели и капацитета на детето.

Окончателно решение за приемане на  децата в групата се взема от диагностичния екип на Центъра след обсъждане с родителите.