Всички деца имат право да бъдат уважавани не заради това кои са, а просто защото ги има. Всяко дете е уникално, притежава нещо специално, което може да даде на семейството си, на приятелите, на обществото.

.

Всички деца имат право да бъдат уважавани не заради това кои са, а просто защото ги има.

.Всяко дете е уникално, притежава нещо специално, което може да даде на семейството си, на приятелите, на обществото.